POTREBUJETE PRAVNO POMOČ?

NEPREMIČNINSKO DELOVNO ODŠKODNINSKO GOSPODARSKO DEDNO DRUŽINSKO PRAVO

NEPREMIČNINSKO DELOVNO ODŠKODNINSKO GOSPODARSKO DEDNO DRUŽINSKO

PRAVO

Odvetniška pisarna Kocbek

Odvetniška pisarna Kocbek, ki od aprila 2020 deluje v Mariboru, natančneje v prostorih poslovne stavbe UP v Coni Tezno,  je aktivna na področju zastopanja pravnih in fizičnih oseb.

V naboru pravnih storitev, ki jih v odvetniški pisarni Kocbek nudimo, so:

  • področje pravnega svetovanja,
  • zastopanje in zagovarjanje pred sodišči in drugimi državnimi organi,
  • sestavljanje listin (pogodb, predlogov, vlog ipd.),
  • zastopanje strank v njihovih pravnih razmerjih.

Ustanovitelj odvetniške pisarne odvetnik Mihael Kocbek, je strokovnjak na področju civilnega in gospodarskega prava  – ažurno in proaktivno delovanje v okviru svoje stroke pa mu omogoča kakovostno delovanje tudi na drugih področjih pravnih storitev.

Mihael Kocbek je sicer odvetnik že od leta 2016, izkušnje pa je nabiral v eni večjih odvetniških pisarn v Mariboru – slednje mu je omogočilo razširiti spekter strokovnega znanja in zgraditi bogato mrežo zanesljivih zunanjih sodelavcev, ki danes plemenitijo delo odvetniške pisarne Kocbek.

Odvetniška pisarna Kocbek slovi po prilagodljivosti, strokovnosti, diskretnosti in odzivnosti – pomembnejša odlika pa je oseben pristop, ki omogoča grajenje kakovostnega odnosa s strankami.

Zaupanje in vzajemno sodelovanje sta namreč ključni sestavini poslovnega uspeha.

Dobrodošli v odvetniški pisarni Kocbek.

PODROČJA DELA

Odvetniške storitve in drugo pravno svetovanje

DELOVNO PRAVO

V odvetniški pisarni Kocbek nudimo storitve svetovanja in zastopanja na področju delavnega prava. Za naše stranke sestavljamo potrebne akte, svetujemo s področja delavnih razmerij, v primeru delovnih sporov pa tako fizične kot pravne osebe zastopamo v sodnih, upravnih in inšpekcijskih postopkih.

ODŠKODNINSKO PRAVO

V kolikor ste kot fizična ali pravna oseba utrpeli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, vam v odvetniški pisarni Kocbek nudimo celostno podporo tako pri sodnih kakor izvensodnih poravnavah. Na nas pa se seveda lahko obrnete tudi, če se znajdete v vlogi povzročitelja škodnega dogodka.

GOSPODARSKO PRAVO

Odlika odvetniške pisarne Kocbek in njenega lastnika Mihaela Kocbeka je področje gospodarskega prava. Za gospodarske družbe pripravljamo splošne akte glede na vrsto dejavnosti ter jim svetujemo pri organizaciji in metodah poslovanja (npr. zavarovanje izpolnitve obveznosti dolžnikov; omejitve tveganj za nastanek škode; izogibanje in reševanje sporov).

NEPREMIČNINSKO PRAVO

V odvetniški pisarni Kocbek svetujemo fizičnim in pravnim osebam ter jih zastopamo v zadevah, ki se nanašajo na naložbe, upravljanje, financiranje oz. pridobivanje nepremičnin. Naše delovanje na področju nepremičninskega prava zajema tudi postopke zavarovanj na nepremičninah (hipoteke, zemljiški dolg) in postopke delitve in vpisa etažne lastnine.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov je področje, ki smo mu zaradi GDPR in ZVOP-1 v zadnjem obdobju posvečamo vedno več pozornosti. V odvetniški pisarni Kocbek strankam, vezano na omenjeno področje, svetujemo na področju obdelave in hranjenja podatkov ter zastopamo v primeru upravnih postopkov ali regulatornih zapletov. 

IZTERJAVA TERJATEV

Če ste se znašli v vlogi upnika, vam v odvetniški pisarni Kocbek nudimo celostno podporo v postopku izterjave dolgov. Na področju izterjave terjatev svojim strankam svetujemo in jih zastopamo v izvršilnih postopkih ali postopkih insolventnosti. Prav tako za vas prijavljamo terjatve v stečaj ter druge aktivnosti, povezane z zastopanjem na omenjenem področju.

DEDNO PRAVO

V odvetniški pisarni Kocbek smo aktivni tudi na področju dednega prava. Za stranke urejamo zadeve, ki se nanašajo na oporoke, zapuščine, dedovanje in druga področja, povezana s potekom ali zapleti, ki se dotikajo prenosa premoženja in pravic na dediče (pogodbe o preužitku, itd…)

DRUŽINSKO PRAVO

Eno izmed področij, ki jih pokrivamo v odvetniški pisarni Kocbek, se nanaša tudi na razhod partnerjev in posledice, ki jih takšna razveza s sabo prinaša. Svetujemo in stranke zastopamo v primeru razveze zakonske zveze, delitve skupnega premoženja, določitve skrbništva nad otrokom,  vidikov vzgoje in varstva otrok, ter drugih primerih.