BLOG

Najemna razmerja

Prenehanje veljavnosti ZPSPP

Najem poslovnih prostorov je od leta 1974 urejal Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Prenehanje veljavnosti ZPSPP je določil Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E)

PREBERI VEČ »
Obligacijsko pravo

Darilna in izročilna pogodba

Tudi če v družini nikoli ni prihajalo do sporov, pa do teh žal pogosto prihaja, ko se ureja vprašanje dedovanja. Z dedovanjem je namreč tesno in neločljivo povezana izročitev

PREBERI VEČ »
človekove pravice

OBVEZNOST CEPLJENJA

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je po dolgih 8 letih sprejelo odločitev v zadevi Vavrička in drugi proti Republiki Češki (LINK). Predmet presoje je bila obveznost cepljenja otrok

PREBERI VEČ »
Delovno pravo

Kompenzacija opravljenih nadur

Potrebe po delu se pri posameznih gospodarskih dejavnostih pogosto spreminjajo, kar pomeni, da so delavci pogosto primorani opravljati nadurno delo. V praksi se pogosto uporablja izraz »koriščenje ur« pri

PREBERI VEČ »
Delovno pravo

Obvezni splošni akti podjetja

Delavec pride na delo v alkoholiziranem stanju. V proizvodnji pride do verbalnega spora med delavci. Delavka meni, da se nad njo izvaja »mobing«. To je samo nekaj življenjskih primerov,

PREBERI VEČ »