Odpoved potovanja ali letalskega leta zaradi koronavirusa

Verjetno vas je veliko imelo in vas še ima v naslednjih mesecih rezervirano potovanje ali dopust. Kaj storiti, če nastopi odpoved potovanja ali letalskega leta zaradi koronavirusa? Pandemija virusa COVID-19 predstavlja izredne razmere! V praksi pa se pojavljajo težave z vračilom plačane kupnine, saj turistične agencije in letalski prevozniki namesto vračila denarja, ponujajo drugačne rešitve (npr. izdaja vrednotnice, preložitev potovanja, delno vračilo kupnine). Vaše pravice so odvisne od tega, ali ste nameravali potovati s turistično agencijo ali v lastni režiji.

Potovanje s turistično agencijo

Potovanje s turistično agencijo pri katerem gre za paketno potovanje, je varovano v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZvPot). Za paketno potovanje gre, ko gre za kombinacijo vsaj dveh vrst potovalnih storitev npr. let, potovanje z vlakom in/ali nastanitev v okviru istega potovanja. Kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz v kraj potovanja, lahko od pogodbe o paketnem potovanju odstopite. Kot določa 6. odst. 57.f člena ZvPot ste v tem primeru upravičeni do povračila vseh plačil. V kolikor pride do odpovedi potovanja zaradi korona virusa (COVID-19), vam mora turistična agencija brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrniti vsa opravljena plačila.

Turistična agencija oz. organizator potovanja, od vas ne more zahtevati, da sprejmete kakšno drugačno njihovo ponudbo. Ali boste sprejeli delno vračilo denarja, sprejeli vrednotnico itd… je vaša samostojna odločitev, katera je odvisna od vsakokratnih okoliščin in želja posameznika.

Potovanje v lastni režiji

Če ste nakup letalske karte in nastanitve opravili sami (potovanje v lastni režiji) se vaše pravice bistveno ne razlikujejo. Če je prišlo do odpovedi letalskega leta zaradi korona virusa (COVID-19) t.i. izrednih razmer, vam mora prevoznik ponuditi nadomestni let ali možnost vračila celotne kupnine za vozovnico. Za vračilo denarja se obrnite neposredno na prevoznika (npr. Ryanair).

Odškodnina zaradi odpovedi letalskega leta

Uredba (ES) št. 261/2004 sicer predvideva odškodnino zaradi odpovedi letalskega leta, vendar pa vam ta v primeru odpovedi letalskega leta zaradi korona virusa (COVID-19) načeloma ne pripada. V skladu z Uredbo, letalski prevoznik ni obvezan plačati odškodnine, če lahko dokaže, da so za odpoved leta krive izredne razmere – npr. zdravstveno tveganje zaradi pandemije virusa COVID-19 oz. korona virusa. Pri tem gre opozoriti, da če ste ali boste let preventivno odpovedali sami, vam pripadajo pravice v skladu s splošnimi pogoji prevoznika (zavarovanje rizika odpovedi).

Odpoved nastanitve

Zaradi pandemije virusa COVID-19 oz. korona virusa, je in bo tudi v prihodnje prihajalo do odpovedi nastanitve. Ker veliko ljudi nastanitve rezervira preko spletnih ponudnikov https://www.booking.com/ ali https://www.airbnb.si/ gre poudariti, da ste se z rezervacijo strinjali s splošni pogoji poslovanja ponudnika. Tako so vaše pravice odvisne predvsem od pogojev, ki so bili dogovorjeni ob rezervaciji (npr. brezplačna odpoved do določenega roka, delno vračilo denarja). V vsakem primeru pa nastalo situacijo rešujete direktno s ponudnikom namestitve.

Vrednotnice in pravice potrošnikov

Odpoved potovanja ali letalskega leta zaradi koronavirusa je pri organizatorjih potovanj povzročila nelikvidnost. Posledično je dne 30. aprila 2020 bila razglašena novela ZIUZEOP-A. Ta je dodala nov 101.a člen, kjer je določeno, da če je prišlo do odpovedi paketnega potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil, če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil. Vrednotnica je unovčljiva v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.

Torej ZIUZEOP-A je kot specialni zakon posegel v pravice potrošnikov kot jih določa ZvPot. Ne glede na navedeno pa ima potrošnik pravico, da ne glede na prejeto vrednotnico, zahteva vračilo vseh plačil. V tem primeru je organizator potovanja dolžan vrniti vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

Vprašanje odpovedi potovanja ali letalskega leta zaradi korona virusa (COVID-19) bo aktualno še dalj časa. V kolikor imate predvideno potovanje v naslednjih mesecih gre opozoriti, da zaradi nepredvidljivosti pandemije virusa COVID-19, ni mogoče napovedovati ali boste lahko od pogodbe odstopili. Glede na trenutno situacijo ni razloga za odpoved takšnega potovanja oz. se pri tem ne morete sklicevati na izredne okoliščine.

Posodobljeno v skladu z ZIUZEOP-A dne 13.05.2020.