Odreditev in izraba letnega dopusta

Glede na trenutno stanje v Sloveniji in po svetu (koronavirus), se velik del delodajalcev sooča s pomanjkanjem dela. Pri tem se pogosto pojavlja vprašanje, ali je mogoča odreditev letnega dopusta. Po drugi strani se delavci pogosto sprašujejo, ali je izraba letnega dopusta v času epidemije koronavirusa nujna oziroma ali so letni dopust dolžni izrabiti v tem času. Ker se odreditev in izraba letnega dopusta pogosto razumljena napačno, v nadaljevanju podajamo nekaj aktualnih pojasnil.

Pri pravici do letnega dopusta je potrebno vedno izhajati iz namena te pravice. Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti (163. člen ZDR-1).

Izraba letnega dopusta in pravice delavcev

Kot izhaja iz 162. člena ZDR-1 in tudi sodne prakse npr. VDSS Pdp 719/2018, ima delavec pravico dopust za tekoče leto izrabiti do 30.06. naslednje leto. Pri tem mora delavec do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna. Delodajalec ima pravico odreči izrabo dopusta v željenem terminu le zaradi utemeljenih potreb delovnega procesa, nima pa pravice, da delavcu enostransko odredi koriščenje dopusta. V kolikor bi dejansko do takšne izrabe prišlo (delavec bi po odredbi delodajalca ostal doma), to ne pomeni, da je delavec v tem času izrabil dopust, saj je kakršnakoli odredba delodajalca v zvezi z izrabo letnega dopusta, nezakonita.  Pojasnilo v zvezi z odreditvijo letnega dopusta, je podal tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo in SVIZ.

Odreditev letnega dopusta in pravice delodajalca

Delodajalcem se priporoča, da delavce, ki še niso v celoti izkoristili dopusta za leto 2019, obvestite o številu dni dopusta, ki ga še imajo iz leta 2019. Pri tem jih opozorite, da so dolžni tega izkoristiti do 30.06.2020 ter, da jim v kolikor tega ne bodo izkoristili sedaj (npr. v času ko ni potreb po delu), ne morete zagotoviti, da bodo lahko tega izkoristili do 30.06.2020. Tega potrebe delovnega procesa po koncu epidemije koronavirusa (COVID-19) morda ne bodo omogočale. S tem bo delavcem letni dopust propadel, saj tega niso izkoristili v določenem obdobju, čeprav bi to mogli in morali.

Kolektivni dopust

Kolektivni dopust predstavlja izjemo od zgoraj omenjenega pravila (odreditev letnega dopusta je nezakonita). Zakon sicer tega instituta ne ureja, ga pa dopušča praksa. Pri odrejanju kolektivnega dopusta je delodajalec dolžan tega vnaprej predvideti v letnem delovnem koledarju, katerega mora objaviti na začetku leta. Delodajalec je dolžan v primeru odreditve kolektivnega dopusta prav tako omogočiti izpolnitev namena te pravice, to pa je kot navedeno zgoraj, počitek in rekreacija delavca ter upoštevanje družinskih obveznosti delavca. Delodajalec tako ne more pričakovati, da bo delavec letni dopust koristil v času, ko svojega namena oddiha in rekreacije ne more doseči (npr. ko delodajalec ve, da bodo potrebe po delu v določenem času zmanjšane).

Izraba dopusta v skladu s KPVIZ

Za delavce zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja načeloma veljajo določila ZDR-1 in ti delavci so dolžni letni dopust izrabiti do 30.06. naslednje leto. Ne velja pa to za učitelje in druge strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu. Ti so dolžni letni dopust izrabiti do 31.08. naslednje leto. Odreditev kolektivnega dopusta v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, že po sami naravi ni mogoče. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ) namreč določa, da delavci zaposleni v vzgojno izobraževalnih zavodih praviloma izrabijo večino letnega dopusta v času šolskih počitnic. Nadalje Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole v 9. členu določa, da strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. Torej pri pravici do izrabe letnega dopusta gre razlikovati strokovne delavce, ki delo opravljajo v osnovnih šolah in tiste, ki delo opravljajo delo v dejavnosti predšolske vzgoje (vrtci).

Odreditev in izraba letnega dopusta je pogosto aktualna tema. Ta zahteva jasna pojasnila, ki jih pristojni zaradi lažje organizacije delovnega procesa delavcem pogosto ne želijo dati. Delodajalec v nobenem primeru, ne glede na dejavnost, nima pravice odrejati izrabe letnega dopusta delavcem. Odreditev letnega dopusta je izjemoma mogoča v primeru kolektivnega dopusta. Primeri, ko delodajalci npr. v dejavnosti vzgoje in izobraževanja ravnatelji, pedagoške vodje itd… odrejajo dopust na način, da morajo zaposleni v času poletnih počitnic izrabiti tudi po več tednov dopusta (pogosto se odreja, da so doma celoten mesec), so nezakoniti.