Izplačilo dobička in nagrade za poslovno uspešnost v letu 2020

Izplačilo dobička in nagrade za poslovno uspešnost predstavlja nagrado za uspešno vodenje družbe in delo zaposlenih, hkrati pa predstavlja motivacijo za bodoče delo. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) pa je določil, da morajo subjekti, ki so uveljavili kakršnokoli pomoč na podlagi ZIUZEOP le to vračati, v kolikor bi od uveljavitve zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020.

Ali to pomeni, da si družbeniki in poslovodje v letu 2020 ne bodo mogli privoščiti izplačila dobička in nagrade za poslovno uspešnost? Ali boste lahko zaposlenim izplačali nagrado za poslovno uspešnost v letu 2020?

Dne 01.05.2020 je začela veljati novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A).

Glede plačila nagrade za poslovno uspešnost je novela spremenila 99. člen ZIUZEOP kjer sedaj več ni določeno, da morajo subjekti, ki so bili oproščeni plačila prispevkov po 33. členu ZIUZEOP, v primeru da je/bo prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, vrniti prejeta sredstva. Sedaj je ureditev logična tako, da so pogoji odvisni od ravnanja delodajalca, na katera je imel možnost s svojim ravnanjem in načinom poslovanja vplivati (oprostitev prispevkov je bila avtomatska).

Glede na navedeno, je izplačilo dobička in nagrade za poslovno uspešnost v letu 2020 ne glede na določbe ZIUZEOP omogočeno, v kolikor je družba bila oproščena plačila prispevkov po 33. členu ZIUZEOP, ni pa koristila drugih pomoči, ki jih omogoča ZIUZEOP.