Povrnitev premoženjske škode za samozaposlene

Število samozaposlenih oseb v RS znaša več kot 94.000 (podatek za marec 2020). Ob dejstvu, da je v letu 2019 v RS samo v prometnih nesrečah bilo huje ali lažje telesno poškodovanih 7571 oseb (podatek AVP), je gotovo, da so med njimi bili tudi samozaposleni. Povrnitev premoženjske škode za samozaposlene je tako še kako pomembna, saj so samozaposleni pogosto popolnoma odvisni od dejansko opravljenega dela. Kakšne pa so pravice samozaposlenih v kolikor so npr. poškodovani v prometni nezgodi in dejavnosti (začasno) ne morejo opravljati?

V predmetnem prispevku se osredotočamo zgolj na vidik premoženjske škode (npr. izgubljen dobiček), medtem ko bodo pravice oškodovancev v primeru prometnih nezgod, opisane v katerem od bodočih prispevkov.

Kot je poudarilo Vrhovno sodišče RS v sodbi III Ips 3/2020 z dne 19.05.2020, oškodovancu pripada popolna odškodnina za premoženjsko škodo, ki jo utrpi s protipravnim ravnanjem povzročitelja. To pomeni, da mu poleg škode zaradi zmanjšanja premoženja (navadna škoda, npr. uničene stvari…), pripada tudi škoda zaradi preprečitve povečanja njegovega premoženja (izgubljeni dobiček).

Izgubljeni dobiček

Izgubljeni dobiček je pravno priznana oblika premoženjske škode, ki nastane, ko škodni dogodek prepreči povečanje premoženja (132. člen OZ). Pri oceni izgubljenega dobička se upošteva dobiček, ki bi ga bilo mogoče utemeljeno pričakovati glede na normalen tek stvari ali glede na posebne okoliščine, ki pa ga zaradi oškodovalčevega dejanja ali opustitve ni bilo mogoče doseči (tretji odstavek 168. člena OZ).

Povrnitev premoženjske škode za samozaposlene je torej »popolna«. V praksi to pomeni, da imate v kolikor ste npr. v trenutku nezgode imeli naročila, katerih zaradi poškodbe niste mogli realizirati, pravico do odškodnine zaradi izgubljenega dobička. Vsekakor priporočamo, da se v zvezi z dokazovanjem škode, še pred vložitvijo zahtevka, posvetujete s pravnim strokovnjakom (odvetnikom), saj je pri dokazovanju višine škode zaradi izgubljenega dobička, pogosto potrebno izkazati tudi povprečni mesečni dohodek, kar predstavlja zaslužek, ki ga je samozaposleni utemeljeno pričakoval.