Zavarovanje odgovornosti v vsakdanjem življenju

Medtem ko ste pomagali sosedu pri kakšnem delu, ste se poškodovali. Ko ste bili na obisku pri prijateljih ste padli po stopnicah. Na ulici vas je ugriznil pes znanega lastnika. To je samo nekaj vsakdanjih primerov v katerih je pomembno zavarovanje odgovornosti v vsakdanjem življenju.

Vsak lastnik nepremičnine in njegovi družinski člani so lahko zavarovani preko zavarovalne police s katero so zavarovane nepremičnine ali premičnine (stanovanje, hiša, oprema,…). Gre za t.i. zavarovanje odgovornosti, kar pomeni, da zavarovalnica krije škodo, ki jo z odškodninskimi zahtevki uveljavljajo tretje osebe proti zavarovancu, zaradi nesreče, ki ima za posledico poškodovanje oseb (telesne poškodbe, smrt) in/ali poškodovanje stvari (uničenje, poškodba ali okvara stvari).

Odškodnino lahko oškodovanec prejme s strani zavarovalnice zgolj z vložitvijo  odškodninskega zahtevka. S tem se želi odvetnik izogniti sodnim sporom in tožbam (za kar se sosednje pogosto ne odločajo). Odškodninski zahtevek zaradi telesnih poškodb se vloži na zavarovalnico, pri kateri je imel povzročitelj zavarovano svojo odgovornost. Odškodninski zahtevek vsebuje podatke o tem, kaj, kako in kdaj je do nezgode prišlo ter zakaj je za nezgodo odgovoren povzročitelj (protipravnost). V zahtevku se opiše tudi potek zdravljenja in opredeli višina škode po posameznih postavkah (strah, telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, …).

Praviloma vse slovenske zavarovalnice v splošnih pogojih zagotavljajo tovrstno zavarovanje, kar pomeni, da je lahko podano kritje za npr.:

  • nesreče izven delovnega mesta (prenos materiala, menjava strehe);
  • nesreče pri padcih zaradi neustrezne podlage (voda, led);
  • nesreče, ki jih povzročijo domače živali (npr. ugriz psa);
  • nesreče pri športni dejavnosti (ki jih je povzročil drugi udeleženec).

Zavarovanje odgovornosti v vsakdanjem življenju je institut, ki je v splošni javnosti skorajda neznan, poznajo pa ga odvetniki, ki se ukvarjajo z odškodninami. V odvetniški pisarni imamo dolgoletne izkušnje na področju uveljavljanja odškodnin. V kolikor ste bili udeleženi v prometni ali drugi nesreči, smo vedno dosegljivi po telefonu ali po elektronski pošti info@odvetnik-kocbek.si, kjer vam svetujemo kako ravnati, da boste lahko uveljavljali pravično odškodnino.

Kakšne pravice imajo zaposleni je bilo že opisano v članku »Povrnitev premoženjske škode za samozaposlene«, kako pravilno postopati v primeru nesreče, pa bo opisano v enem od prihodnjih člankov.