Delitev skupnega premoženja

V letu 2021 je po podatkih Statističnega urada RS bilo sklenjenih 5916 zakonskih zvez, medtem ko je bilo opravljenih 2322 razvez zakonske zveze (uradni podatki). Delitev skupnega premoženja je samo eno od področij, ki jih je potrebno urediti ob razvezi oz. razpadu zunajzakonske skupnosti. Kaj pomeni višja plača enega od partnerjev za delitev skupnega premoženja? Kaj predstavljajo darila staršev za delitev skupnega premoženja?

Razveza zakonske zveze ali razpad zunajzakonske skupnosti v praksi predstavlja zgolj začetek reševanja medsebojnih razmerij med bivšima partnerjema. Bivši partnerji pogosto v zvezi z varstvom in vzgojo skupnih otrok še uspejo skleniti sporazum. Delitev skupnega premoženja pa pogosto predstavlja nepremostljivo težavo zaradi česar je potrebna intervencija sodišča.

Dober odvetnik za ločitev je tako bistvenega pomena, saj vam bo ta nudil prepotrebno strokovno pomoč. Hkrati boste prejeli tudi potrebno podporo in nasvet kako najhitreje urediti vsa medsebojna razmerja z bivšim partnerjem. Dober odvetnik za ločitev pa bo imel pri tem v mislih tudi kvaliteto vašega življenja, vaše koristi ter predvsem koristi vaših otrok. V praksi se namreč prepogosto dogaja, da imajo stranke v mislih izključno delitev skupnega premoženja, pozabljajo pa, da je potrebno imeti v mislih polnost in kvaliteto lastnega življenja, kot tudi največjo korist skupnih otrok, katere tovrstni postopki posredno zelo prizadenejo in jim pogosto pustijo trajne posledice.    

Delitev skupnega premoženja (postopek)

Delitev skupnega premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev se lahko opravi na več načinov. Najhitrejši način, ki pa je v praksi redko izvedljiv je sporazum v obliki notarskega zapisa. V primeru da sporazum ni mogoč, pa delitev skupnega premoženja poteka pred sodiščem.  Naloga sodišča v nepravdnem postopku je da določi, katere stvari spadajo v skupno premoženje in kakšni so deleži na skupnem premoženju.

Skupno premoženje

Skupno premoženje predstavlja vse premoženje, ki ga partnerja pridobita z delom kadarkoli v času zveze. V praksi se pogosto pojavlja (laično) stališče, da je pomembno, na koga je bil izstavljen kakšen račun ob nakupu kakšne stvari, kdo je vpisan v zemljiški knjigi, kdo je bil kreditojemalec, ipd… Vse takšne okoliščine so irelevantne, saj kot navedeno skupno premoženje predstavljajo vse stvari, ki so bile z delom pridobljene v času zveze. Slednje pomeni, da skupno premoženje ne morejo predstavljati stvari, ki jih je kateri od partnerjev prejel neodplačno npr. na podlagi darilne pogodbe.

Deleži na skupnem premoženju

Ugotavljanje višine deležev terja celovito presojo razmerij med bivšima partnerjema in natančno presojo vseh njunih prispevkov. Sodišče pri tem ne upošteva samo dohodkov vsakega partnerja, temveč tudi okoliščine, kot npr. pomoč, ki jo je zakonec dajal drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja, ter seveda tudi vlaganje posebnega premoženja v skupno premoženje. Slednje pomeni, da so kljub občutno višji plači enega od partnerjev, v praksi deleži na skupnem premoženju pogosto kljub temu enaki.

Glede na upadajoče število sklenitev zakonske zveze ter naraščajoče število razvez zakonske zveze oz. razpadov zunajzakonske skupnosti je ob nastopu takšne situacije bistveno, da vsak od partnerjev poišče strokovno pravno pomoč pri odvetniku. Odvetnik vam bo lahko svetoval tako glede postopka razveze zakonske zveze kot tudi glede vseh drugih postopkov s katerimi se bodo urejala medsebojna razmerja bivših partnerjev tj. delitev skupnega premoženja, dodelitev mld. otrok v varstvo in vzgojo, določitev stikov in določitev preživnine.