Odškodnina brez provizije

V Republiki Sloveniji se letno zgodi povprečno 5000 prometnih nesreč s telesno poškodbo in smrtjo (podatki AVP, link). V prometni nesreči udeleženim sopotnikom in drugim udeležencem praviloma vedno pripada določena odškodnina brez provizije. Do odškodnine je praviloma upravičen tudi voznik osebnega vozila, ki ni povzročitelj. Odškodnina brez provizije pa ni možna, če je voznik za nastalo škodo sam odgovoren. V tem primeru se lahko poplača iz sklenjenega AO-plus zavarovanja.

Zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje

Če povzroči škodo voznik nezavarovanega vozila… odgovarja Združenje tako, kot bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje… (38. člen ZOZP)

V praksi se pogosto pojavlja napačna miselnost, da je dolžan odškodnino plačati povzročitelj nezgode osebno. Zavezanec za plačilo odškodnine iz naslova nastale prometne nesreče je vedno zavarovalnica, pri kateri je bilo osebno vozilo zavarovano. Tudi v kolikor vozilo ni bilo zavarovano ali pa je povzročitelj nezgode neznan, pa za nastalo škodo odgovarja Slovensko zavarovalno združenje. Podlago za takšno odgovornost predstavlja Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP, link).

Če povzroči škodo voznik neznanega vozila, odgovarja Združenje za škodo, ki je nastala zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare… (39. člen ZOZP)

Zakaj uveljavljati odškodnino s pomočjo odvetnika?

Čeprav večina oškodovancev uveljavlja odškodninski zahtevek preko v ta namen ustanovljenih podjetij, so še vedno odvetniki tisti, preko katerih lahko dosežete najvišjo odškodnino. V praksi prihaja pogosto do zlorab podjetij, ki obljubljajo takojšnje izplačilo odškodnine ipd… Dejansko pa oškodovanci prejmejo bistveno nižjo odškodnino, kot bi jo prejeli pri odvetniku. Pri tem se ne zavedajo, da si podjetja obračunajo tudi visoko provizijo (10% in več), katere vam odvetnik praviloma ne bo obračunal. Odvetniške storitve namreč praviloma v celoti poravna zavarovalnica in tako oškodovancem ostane celotna odškodnina. Odškodnina brez provizije je tako mogoča izključno v primeru, da svoj odškodninski zahtevek uveljavljate preko odvetnika.

Odškodnina brez provizije je torej neločljivo povezana s prisotnostjo odvetnika za odškodnine, saj bo zavarovalnica praviloma v celoti poravnala odvetniške stroške, hkrati pa bo tudi odškodnina višja, kot bi bila sicer.