BLOG

Kategorija: Blog

Odškodninsko pravo

Odškodnina brez provizije

V Republiki Sloveniji se letno zgodi povprečno 5000 prometnih nesreč s telesno poškodbo in smrtjo (podatki AVP, link). V prometni nesreči udeleženim sopotnikom in drugim udeležencem praviloma vedno pripada

PREBERI VEČ »
Družinsko pravo

Delitev skupnega premoženja

V letu 2021 je po podatkih Statističnega urada RS bilo sklenjenih 5916 zakonskih zvez, medtem ko je bilo opravljenih 2322 razvez zakonske zveze (uradni podatki). Delitev skupnega premoženja je

PREBERI VEČ »
Delovno pravo

Odpoved pravicam iz delovnega razmerja

Delodajalci in delavci pogosto sklepajo sporazume s katerimi želijo urediti odpoved pravicam iz delovnega razmerja. Delodajalci si želijo, da se delavec odpove sodnemu varstvu (tožbi na nezakonitost odpovedi pogodbe

PREBERI VEČ »
Najemna razmerja

Prenehanje veljavnosti ZPSPP

Najem poslovnih prostorov je od leta 1974 urejal Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Prenehanje veljavnosti ZPSPP je določil Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E)

PREBERI VEČ »
Obligacijsko pravo

Darilna in izročilna pogodba

Tudi če v družini nikoli ni prihajalo do sporov, pa do teh žal pogosto prihaja, ko se ureja vprašanje dedovanja. Z dedovanjem je namreč tesno in neločljivo povezana izročitev

PREBERI VEČ »
človekove pravice

Obveznost cepljenja

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je po dolgih 8 letih sprejelo odločitev v zadevi Vavrička in drugi proti Republiki Češki (LINK). Predmet presoje je bila obveznost cepljenja otrok

PREBERI VEČ »
Delovno pravo

Kompenzacija opravljenih nadur

Potrebe po delu se pri posameznih gospodarskih dejavnostih pogosto spreminjajo, kar pomeni, da so delavci pogosto primorani opravljati nadurno delo. V praksi se pogosto uporablja izraz »koriščenje ur« pri

PREBERI VEČ »
Delovno pravo

Obvezni splošni akti podjetja

Delavec pride na delo v alkoholiziranem stanju. V proizvodnji pride do verbalnega spora med delavci. Delavka meni, da se nad njo izvaja »mobing«. To je samo nekaj življenjskih primerov,

PREBERI VEČ »