BLOG

Oznaka: Nepremičninsko pravo

Družinsko pravo

Delitev skupnega premoženja

V letu 2021 je po podatkih Statističnega urada RS bilo sklenjenih 5916 zakonskih zvez, medtem ko je bilo opravljenih 2322 razvez zakonske zveze (uradni podatki). Delitev skupnega premoženja je

PREBERI VEČ »
Najemna razmerja

Prenehanje veljavnosti ZPSPP

Najem poslovnih prostorov je od leta 1974 urejal Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Prenehanje veljavnosti ZPSPP je določil Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E)

PREBERI VEČ »
Nepremičninsko pravo

Pravice solastnika pri prodaji nepremičnine

Stvarnopravni zakonik (SPZ) določa pravice solastnika pri prodaji nepremičnine. Solastnik nepremičnine ima v skladu s 3. odst. 66. člena SPZ pri prodaji deleža, zakonito predkupno pravico. Ali ima solastnik

PREBERI VEČ »