BLOG

Dan: 13 maja, 2020

Nepremičninsko pravo

Pravice solastnika pri prodaji nepremičnine

Stvarnopravni zakonik (SPZ) določa pravice solastnika pri prodaji nepremičnine. Solastnik nepremičnine ima v skladu s 3. odst. 66. člena SPZ pri prodaji deleža, zakonito predkupno pravico. Ali ima solastnik

PREBERI VEČ »